Deze internetsite wordt u aangeboden door Connexxion. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft Connexxion het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gecopieerd en/of veranderd.

De auteursrechten voor de inhoud van de webshop (alle teksten,beelden, geluiden en programmatuur) die door externe partijen wordt doorgegeven zijn van deze derde partijen.

Aansprakelijkheid

Connexxion zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Connexxion aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

 

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in onze site verwijzen door naar sites van derden. Connexxion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Meer informatie vindt u in de Voorwaarden.

Terug Home